Aanmeldformulier

1. Download en open het aanmeldformulier.
2. Vul het formulier (bij voorkeur digitaal) in en print het vervolgens uit.
3. Onderteken het formulier en breng het mee in de eerstvolgende les.

Let op: denk aan uw handtekening en het volledige IBAN bankrekeningnummer!

Nog vragen? Neem dan contact op!