Aanmeldformulier

1. Download en open het aanmeldformulier.
2. Vul het formulier in.
3. Onderteken het formulier en breng het mee in de eerstvolgende les.

Let op: denk aan uw handtekening en het volledige IBAN bankrekeningnummer!

Nog vragen? Neem dan contact op!