Workshops, series

Voor losse workshops of series daarvan wordt apart per keer vooraf de prijsstelling bekend gemaakt.

Overig

Voor individuele les, coaching, bedrijfsyoga en aanmelding via een collectief en andere betalingswijzen zijn prijzen op aanvraag beschikbaar.

Incasso

Het cursusgeld voor abonnementen en aanvullende lessen wordt de 15e van elke kalendermaand(niet in augustus) automatisch afgeschreven. Het cursusgeld wordt dus jaarlijks 11 keer geïncasseerd.

Klik hier voor de overige voorwaarden.

Aanmeldformulier

1. Maak na een proefles jouw keus en open het aanmeldformulier voor
vast abonnement of tienstrippenkaart
2. Vul het formulier volledig in.
3. Geef akkoord voor incasso en verzend het meteen digitaal.

Let op: denk aan volledig invullen, inclusief jouw akkoord met voorwaarden en incasso en het volledige IBAN bankrekeningnummer!

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op!